THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH KHUÔN CHÍNH XÁC DUY TÂN THÁNG 2

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH KHUÔN CHÍNH XÁC DUY TÂN THÁNG 2

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, Công ty TNHH Khuôn chính xác Duy Tân cần tuyển dụng các vị trí sau:

  • NHÂN VIÊN KINH DOANH KỸ THUẬT : 01 người

Liên Hệ Tư Vấn :

Công ty TNHH Khuôn Chính Xác Duy Tân
Hotline: +84 28 3754 5418 (máy lẻ 728) | Fax: +84 28 37 54 54 16📞 📠
📧 Info@duytanmold.com | Facbook: https://www.facebook.com/KhuonChinhXacDuyTan