Liên hệ

Đăng ký thông tin

    Thông tin liên hệ

    Địa chỉ: Lô 1, đường số 1A, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tel: +84 28 37 54 54 18 (ext. 728) Hotline: +84 968 963 505
    Fax: +84 28 37 54 54 16
    Email: Info@duytanmold.com