Chính sách bảo mật thông tin DuyTan Mold

Chính sách bảo mật thông tin DuyTan Mold

CÔNG TY TNHH KHUÔN CHÍNH XÁC DUY TÂN (DuyTan Mold) tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ tại DuyTan Mold (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của DuyTan Mold sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – DuyTan Mold với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi sử dụng thông tin; những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó; địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin; phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin được nêu tại Chính sách này.

A. Mục đích thu thập thông tin cá nhân.

Chúng tôi cần thông tin của bạn để:

 • Nắm được thông tin khách hàng, giúp hỗ trợ và tối ưu dịnh vụ khách hàng.
 • DuyTan Mold chỉ thu thập các thông tin liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ việc trao đổi, liên hệ với khách hàng, đáp ứng nhu cầu dịch vụ.

B. Phạm vi sử dụng thông tin.

DuyTan Mold thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

 • Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của DuyTan Mold.
 • Nâng cao chất lượng Dịch vụ của DuyTan Mold và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty liên kết của DuyTan Mold (“Đơn vị trực thuộc”).
 • Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác.
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa DuyTan Mold và Khách hàng.
 • Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn.
 • Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
 • Thông báo về các thông tin tuyển dụng DuyTan Mold nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
 • Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của DuyTan Mold.
 • Các nội dung khác mà DuyTan Mold được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

C. Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng hoặc DuyTan Mold có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của quý khách sẽ được bảo mật.

D Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó.

 • Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này DuyTan Mold có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được DuyTan Mold tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:
  • Đơn vị trực thuộc của DuyTan Mold khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa DuyTan Mold với Khách hàng.
  • Đối tác kinh doanh mà DuyTan Mold tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa DuyTan Mold và đối tác kinh doanh của DuyTan Mold.
 • Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng DuyTan Mold có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của DuyTan Mold có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế DuyTan Mold tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.
 • DuyTan Mold sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc DuyTan Mold có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của DuyTan Mold /Đơn vị trực thuộc của DuyTan Mold.
 • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

    Đ. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin.

DuyTan Mold trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của DuyTan Mold cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

 • CÔNG TY TNHH KHUÔN CHÍNH XÁC DUY TÂN
 • Địa chỉ: Lô 1, đường số 1A, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: +84 28 3754 5418
 • Email: info@duytanmold.com

E. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 • Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu DuyTan Mold thực hiện việc này.
 • Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà DuyTan Mold đã cam kết theo Chính sách này;
 • Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu DuyTan Mold ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.
 • Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của DuyTan Mold thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của DuyTan Mold.
 • Khách hàng quyền gửi khiếu nại đến Công ty TNHH Khuôn Chính Xác Duy Tân. Khi tiếp nhận những phản hồi này, DuyTan Mold sẽ xác nhận lại thông tin. Trường hợp đúng như phản ảnh của khách hàng tùy theo mức độ, DuyTan Mold sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.