a

Chính sách bảo mật thông tin DuyTan Mold

CÔNG TY TNHH KHUÔN CHÍNH XÁC DUY TÂN (DuyTan Mold) tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ tại DuyTan Mold (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của DuyTan Mold sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – DuyTan Mold với Chính [...]

Xem thêm...